41
Όρος από το νόμο για να μπει το MEGA σε ειδική διαχείριση είναι να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωμών, δηλ. να μην έχει τα ταμειακά διαθέσιμα για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
43

Συνηθίζω να λέω χαριτολογώντας ότι πέρασα τα παιδικά μου χρόνια και την εφηβεία μου βλέποντας τηλεόραση.

Read More
Latest Comments